SDM POP

RV6159 Articolo1

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

LIST PAPIEŻA FRANCISZKA

Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwala mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne.

adwent 2015 pop

biskup

Komunikat o mianowaniu Biskupa Tadeusza Lityńskiego

Biskupem Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Umiłowani Diecezjanie!

28 kwietnia br. złożyłem na ręce Ojca Świętego Franciszka prośbę o zwolnienie mnie z urzędu Biskupa Diecezjalnego. Powodem prośby był stan mojego zdrowia, domagający się podjęcia natychmiastowego leczenia. W duchu odpowiedzialności za Kościół prosiłem Ojca Świętego, aby moje obowiązki mógł przejąć ktoś, kto w pełni zrealizuje aktualne potrzeby związane z życiem i działalnością lokalnego Kościoła.

NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE

List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

 Drodzy Siostry i Bracia!

 

W dzisiejszą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata docierają do nas słowa proroka Daniela o Synu Człowieczym, któremu „powierzono […] panowanie, chwałę i władzę królewską, a [któremu] służyły […] wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie”. (Dn 7,14) Proroctwo to spełniło się w odniesieniu do osoby Chrystusa, który jest „Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi” (Ap 1,5).

jov-logo-taize1

 Kancelaria Parafialna

Przypominamy, że Kancelaria znajduje się w głównym budynku plebanii i wejście do kancelarii przez główne drzwi na plebanię.

KANCELARIA W CZASIE ADWENTU POPOŁUDNIAMI CZYNNA OD 16-17.00

w dniu 01.12 i 03.12.2015 kancelaria czynna tylko popołudniami


W galerii dostępna jest już

Fotorelacja z 1. Lubskiego Orszaku Trzech Króli

Additional information