Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu

W sobotę 20 września 2014 r. odbędzie się Druga Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium Pierwszych Męczenników Polski w Międzyrzeczu. Myśl przewodnią pielgrzymki stanowić będą słowa zaczerpnięte z Pierwszej Księgi Samuela – Walka Dawida z Goliatem: Ty idziesz na mnie z mieczem, dzidą i zakrzywionym nożem, ja zaś idę na ciebie w imię Pana Zastępów (1 Sm 17,45).

Program pielgrzymki:

· 09:30 – Jutrznia ku czci Męczenników Międzyrzeckich

· 10:15 – wyjście z relikwiami Pierwszych Męczenników Polskich do sanktuarium

· 11:00 – świadectwa mężczyzn i konferencja (możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania)

· 13:00 – Msza Święta pod przewodnictwem bpa Tadeusza Lityńskiego.

(Już wkrótce zapisy na wspólny wyjazd z Parafii)

 

 

 

 

W dniach 26-28 września br. w Rokitnie odbędą się rekolekcje prowadzone przez Stowarzyszenie Spotkania Małżeńskie. Przeznaczone są one dla par niezależnie od wieku, światopoglądu, wyznania oraz skali problemów dzielących małżonków. Program nastawiony jest na odnowienie więzi małżeńskiej poprzez dialog prowadzony we dwoje. Bliższe informacje i zapisy (kontakt u ksieży w Parafii)

 

 

 

 

DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE – wyjazd 06 września o godz. 6.00,

gromadzimy się w kościele parafialnym na modlitwę - godz. 6.00

wyjazd do Góry Świętej Anny-tam Msza św.,

przejazd do Częstochowy- zakwaterowanie – udział w Apelu Jasnogórskim.

W niedzielę udział w głównych uroczystościach Dożynkowych.

Powrót w godz. wieczornych w niedzielę.

 

Kurs przedmałżeński rozpocznie się w naszej parafii 14 września (w niedzielę) Mszą św. o godz. 18.00. Konferencje będą głoszone każdego dnia po Mszy św. wieczornej.

ZAPRASZAMY NA PIELGRZYMKĘ PO PÓŁWYSPIE IBERYJSKIM

- w programie: Madryt, Santiago de Compostela, Fatima, Lizbona, Sewilla, Gibraltar, Granada, Toledo.

Termin: 27.06 - 05.07.2015.

Koszt 1900 zł + 430 € / os.

spotkanie informacyjne 14 września o godz. 16.00 w Barce.

Program (czytaj więcej):

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH

  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.

  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.

  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię świętą.

  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.

  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła. 

Matko Boża Fatimska,

wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność

dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń,

które nazywają Ciebie błogosławioną.

Additional information