wolanie o pokój

 

MODLITWA O POKÓJ ŚW. FRANCISZKA
O Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając   otrzymujemy;
wybaczając   zyskujemy przebaczenie;
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia,
przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

ppFran2016-678x3811ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO

 FRANCISZKA

 NA 50. ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU

1 STYCZNIA 2017 ROKU

 1. Na początku tego nowego roku składam najszczersze życzenia pokoju mieszkańcom i narodom świata, szefom państw i rządów, a także zwierzchnikom wspólnot religijnych oraz różnych instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Życzę pokoju każdemu mężczyźnie, kobiecie, chłopcu i dziewczynce, i modlę się, aby obraz i podobieństwo Boga w każdym człowieku pozwoliły nam uznawać się nawzajem za święte dary obdarzone ogromną godnością. Zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych szanujmy tę «najgłębszą godność» i sprawmy, aby wyrzeczenie się przemocy stało się naszym stylem życia.

PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2017

 ·               02.01.2017., poniedziałek - od godz. 15.00 Mierków

 ·               03.01.2017., wtorek - od godz. 15.00 Ziębikowo, Chełm Żarski i Tarnów;

 ·               04.01.2017., środa - od godz. 15.00 Dłużek;

 ·               05.01.2017., czwartek,             od godz. 15.30 ul. Dworzec Południowy, Dworzec Towarowy, Lubelska, Dworcowa, 3 Maja, Transportowa, Cicha

 ·               06.01.2017., piątekUROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

 ·               07.01.2017., sobota - od godz. 11.00 ul. Botaniczna, od godz. 13.30 ul. Łabędzia, Słowicza       

 ·        v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

czad-2

Apel do mieszkańców Województwa Lubuskiego!

Wojewoda Lubuski wraz z Lubuskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej za aprobatą Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego zwracają się z apelem i prośbą do mieszkańców województwa lubuskiego o bezpieczne eksploatowanie urządzeń grzewczych, a także zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zapewnienia właściwej wentylacji w domach i mieszkaniach.

Sezon zimowy to czas wzmożonej ilości pożarów w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, a także okres występowania przypadków zatruć tlenkiem węgla, potocznie zwanego „czadem”. Ten bardzo niebezpieczny dla zdrowia, a nawet dla życia ludzkiego gaz powstaje na skutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych.

katechezy przedmałżeńskie Katechezy przedmałżeńskie

Gdzie odbywają się kursy - sprawdź.

PIELGRZYMKA DO LWOWA

I SANKTUARIÓW

POLSKI POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

 

KTO SIĘ TAKIM PUKLERZEM UZBROI,

 KTO PRZY KOŚCIELE I GRANICY STOI, TEN SIĘ, PRÓCZ BOGA, NICZEGO NIE BOI.

 Wincenty Pol

 Trasa: Lubsko- Tarnów- Zabawa- Dębica – Rzeszów- Przeworsk- Jarosław- Przemyśl- Kalwaria Pacławska- Arłamów- Krościenko –(przejście graniczne
z Ukraina) – Sambor- Rutki- Gródek Jagielloński- Lwów- Łańcut- Leżajsk- Ropczyce - Kraków – Lubsko.

 Termin: 27 kwietnia -02 maja 2017.

 Zapraszamy w piękne i urokliwe strony naszej kochanej Ojczyzny z dawnym naszym Lwowem

Szczegółowy program:

Chrystus Król

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana 

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Pierwsza sobota

Jeśli mówimy o pobożności fatimskiej, to nie możemy jej utożsamiać jedynie z 13. dniem miesiąca od maja do października.

Fatima bowiem woła o nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. Nie wypełnimy fatimskiego przesłania, jeśli nie będziemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi
w pierwsze soboty.

nie kupuję w niedzielę

Additional information