Parafia Rzymskokatolicka p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubsku

Należąca do dekanatu Lubsko, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Godziny Mszy Świętych

Sakrament Spowiedź świętej w niedziele podczas mszy świętej, w tygodniu pół godziny przed mszą świętą.

Nabożeństwa w roku liturgicznym w kościele parafialnym w niedziele o 17:00, w tygodniu po mszy świętej.

Contact us

W kościele parafialnym w Lubsku

W niedziele 8:00, 10:00, 12:00, 18:00 W tygodniu Codziennie 10:00, 18:00

W kościele filialnym w Mierkowie

W niedziele 9:00 W tygodniu Czwartek 18:00

W kościele filialnym w Dłużku

W niedziele 11:00 W tygodniu Piątek 18:00

Grupy parafialne

Służba Liturgiczna Ołtarza

Służba Liturgiczna Ołtarza, to najbliższa asysta kapłana sprawującego Eucharystię. Jest to także wyróżnienie i zaszczyt być "tak blisko ołtarza". Członkiem Służby Liturgicznej Ołtarza może zostać osoba ochrzczona (chłopiec, dziewczyna), która pragnie pogłębiać swoją relację z Bogiem i poznawać piękno liturgii. Spotkania formacyjne odbywają się w soboty o godz. 11.00 w kościele parafialnym. Zapraszamy. Opiekunem SLO jest ks. Bartosz.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej - to mężczyźni (w zgromadzeniach zakonnych siostry zakonne) powołani przez biskupa diecezjalnego do szczególnej posługi - pomocy kapłanom w rozdzielaniu Ciała Pańskiego. Mogą oni również zanosić Komunię św. osobom chorym, jeśli te mają takie życzenie. W naszej parafii posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej pełni czterech mężczyzn. Opiekunem duchowym jest ks. Bartosz.

Schola parafialna

Schola ma za zadanie upiększać i ubogacać liturgię śpiewem. Jej rola w liturgii jest bardzo ważna. Zapraszamy dzieci i młodzież do rozwijania swoich talentów muzyczno-wokalnych poprzez posługę śpiewu liturgicznego. Spotkania scholi parafialnej odbywają się w soboty o godz. 10.00 w Barce. Zapraszamy. Opiekunem Scholi parafialnej jest ks. Proboszcz.

Parafialny Zespół Caritas

PZC to Ewangelia realizowana w praktyce... To grupa osób, które poświęcają swój czas i serce by nieść pomoc potrzebującym poprzez różne formy działalności charytatywnej. Zapraszamy do włączenia się w struktury tej grupy. Opiekę nad PZC sprawuje ks. Proboszcz.

Stowarzyszenie Krwi Chrystusa

Wspólnota Krwi Chrystusa zwana w skrócie WKC, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, działającym w oparciu o przepisy Prawa Kanonicznego i na podstawie własnego Statutu. Została powołana i działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie Statutu Generalnego Unione Sanguis Christi zatwierdzonego przez Papieską Radę ds. Świeckich dnia 24 maja 1988. W Polsce istnieje od 1981r. Funkcjonuje jako ruch katolicki, stowarzyszony w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich. Wspólnota Krwi Chrystusa na terenie Regionu Polskiego działa pod kierownictwem i odpowiedzialnością Misjonarzy Krwi Chrystusa (CPPS). Siedzibą Wspólnoty Krwi Chrystusa jest Częstochowa. Znakiem Wspólnoty Krwi Chrystusa jest krzyż grecki z czerwonym okrągłym polem w centrum. Motywem przewodnim życia członków Wspólnoty jest Krew Chrystusa, która jest wyrazem tajemnicy paschalnej i obrazuje nieskończoną miłość Boga do człowieka. Przez jej pryzmat chcemy spoglądać na świat i drugiego człowieka. Polem misji — głoszenia przesłania miłości Boga — jest własna miejscowość, parafia, rodzina, miejsce pracy, szkoła. Celem naszej Wspólnoty jest przede wszystkim osobiste uświęcenie członków poprzez formację i życie w duchowości Krwi Chrystusa. W naszej parafii WKC opiekuje się ks. Bartosz.

Żywy Różaniec

Ta grupa skupia najwięcej osób w parafii. Modlitwą różańcową objęte są różne intencje i bieżące sprawy Kościoła powszechnego, partykularnego i nasze osobiste. Spotkania formacyjne Róż Żywego Różańca odbywają się w I soboty miesiąca. Od godz. 9.30 modlitwa rozpoczyna się Adoracją Najświętszego Sakramentu. o godz. 10.00 jest Eucharystia a po niej zmiana tajemnic różańcowych. Zapraszamy do modlitwy. Opiekunem Róż Różańcowych jest ks. Proboszcz.

Apostolat Margaretka

Jest to grupa skupiająca osoby, które w sposób szczególny chcą modlić się za konkretnych kapłanów. Deklarują one codzienną modlitwę i duchowe wsparcie. Zachęcamy do włączenia się w ten apostolat. opiekunem jest ks. Proboszcz.

Przyjaciele Paradyża

To szczególna grupa w naszej diecezji. Inicjatorem jej powstania był bp Józef Michalik - ówczesny biskup diecezjalny Gorzowski. Ta wspólnota ma za zadnie modlić się o nowe i święte powołania do kapłaństwa w naszej diecezji oraz za już powołanych. Modlitwą są otoczeni klerycy, wychowawcy i wykładowcy WSD w Paradyżu. Zapraszamy do modlitwy. Spotkania formacyjne są w I czwartki miesiąca. Opiekunem duchowym tej grupy jest ks. Bartosz.

Grupa modlitewna św. o. Pio

Grupy modlitewne św. o. Pio, są wspólnotami, które powstały z woli samego o. Pio, w odpowiedzi na liczne apele papieża Piusa XII, który prosił o modlitwę w intencji Kościoła i ludzkości. Grupy te są obecne w różnych częściach świata. Członkowie tych grup poprzez formację mają stawać się w świece "źródłami światła", "szkołami wiary" i "ogniskami miłości" - zgodnie z zamysłem Założyciela. Do grupy modlitewnej może należeć każdy. Formy posługi grupy to: podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych zgodnie z aktualnymi działaniami duszpasterskimi w parafii; modlitwa; akcje charytatywne. Zapraszamy do włączenia się w Grupę modlitewną św. o. Pio. Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu (w IV środę miesiąca). Msza św. o godz. 18.00, a po niej spotkanie formacyjne. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz.

Terminarz Spotkań Grup Parafialnych

PODZIAŁ GRUP PARAFIALNYCH - 2022 r. Terminy spotkań z grupami: 1. Róże Żywego Różańca - I sobota miesiąca godz. 9.30 - Ks. Proboszcz 2. SLO i Nadzwyczajni Szafarze Komunii Św. - soboty godz. 11.00 - Ks. Wikariusz 3. Katecheci - co kwartał - Ks. Proboszcz 4. Przyjaciele Paradyża - I czwartek miesiąca po mszy św. - Ks. Wikariusz 5. Wspólnota Krwi Chrystusa - I czwartek miesiąca - Ks. Wikariusz 6. Bierzmowani - IV piątek miesiąca - Ks. Wikariusz 7. Dzieci pierwszokomunijne - III niedziela miesiąca - Ks. Wikariusz 8. Caritas Parafialna - III środa miesiąca - Ks. Proboszcz 9. Grupa św. o. Pio - IV środa miesiąca - Ks. Proboszcz 10. Schola parafialna - soboty godz. 10.00 - Ks. Proboszcz 11. Parafialna Rada Duszpasterska - Zwoływana 2-3 razy w roku - Ks. Proboszcz

Kancelaria parafialna

Czynna we wtorki i czwartki od godziny 19:00 do godziny 20:00. W czasie wakacji od godz. 19.00 do 19.30